THÔNG BÁO


Bạn Đang Xem Trang Web Cột Cờ Inox TINTA


Hiện Nay Lượng Truy Cập Quá Lớn


Vui lòng xem thêm tại www.cotcoinox.net*** Thư Giãn Chút Xíu ***

The measure of life is not its duration, but its donation.

Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.


You may only be one person to the world
but you may be the world to INOX TINTA.

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người
nhưng đối với INOX TINTA bạn là cả một thế giới.